Týn a Temelín


Dráhy
Dráhy české
Bechyňka
Tanvald-Kořenov
Vyšebrodka
úzké J.Hradec
Pacifik
Prokopáč
Orlík
denisak
Praha nákl.
Na severu Prahy
Praha - západ
TKPE
141.001
Libeň
Císařský mlýn
Podlešín
Bečov
Most u Červené
Týn a Temelín
Dívčice - Netolice
Lochovice
Bezdružice
Martinice
Česká Kamenice
vlečka Kyselka
Pitoresque
Kuchyně

tml031018_05.jpg (42556 bytes) Zlé jazyky tvrdí, že v Tejně  a v ...... je stejně.
Nicméně, to nádraží je půvabné ...

Mn88813 18.10.2003

tml031018_06.jpg (51664 bytes) Krátce za nádražím překoná trať krátkým viaduktem silnici na Bohunice, stočí se o 180o k severozápadu a začíná stoupat.

Mn88813 18.10.2003

teme4.jpg (118052 bytes) Mezi Vltavou a planinou, na které stojí Temelín, se trať stočí zpět na jihovýchod a pokračuje hustým lesem...

9.5.1998

teme5.jpg (107672 bytes) ... a překonává horské stoupání.

9.5.1998

tml020526_06.jpg (438089 bytes) Zastávka Bohunice - velké stoupání od Týna za chvíli skončí...

26.5.2002

tml040826_10.jpg (44877 bytes) ...a před námi se rozevře typická jihočeská krajina - rovina s pahorky a hradbou hor na obzoru.

810.226 dne 26.6.2004.

tml020526_04.jpg (24705 bytes) Předzvěst před odbočkou vlečky do elektrárny

26.5.2002

tml040826_9.JPG (37723 bytes) Rozdělení tratí do Týna a do elektrárny se koná před vjezdovým návěstidlem.

810.226 dne 26.6.2004.

tml040826_8.JPG (39528 bytes) Vjezdové návěstidlo od Týna je na falešné dvoukolejce. Kilometrický údaj tratě do Týna si přečtete na hektometrovníku. Hektometrovník vlečky do elektrárny je vlevo dole mimo obrázku a má údaj 0,4.

810.226 dne 26.6.2004.

tml040826_6.JPG (29282 bytes) Vjezdové návěstidlo od elektrárny se nachází před rozdělením tratí. Vpravo dole trpasličí seřaďovací návěstidlo.
tml040826_1.jpg (60196 bytes) Odbočení vlečky do elektrárny je součástí zhlaví stanice Temelín.
tml031018_03.jpg (35013 bytes) Zhlaví stanice Temelín směrem k Týnu.

Mn88812 - bez zátěže 18.10.2003

tml020526_02.jpg (436988 bytes) Stanice Temelín - dnes již většina kolejí rezne bez užitku, stavební ruch utichl - no a na dovoz paliva na celý rok stačí jedna souprava.

26.5.2002

tml031018_01.jpg (35803 bytes) Zhlaví stanice Temelín směrem k Číčenicům, kde se naše lokálka připojuje na trať z Č. Budějovic do Protivína.

Mn88812 odstavuje prázdné vozy. 18.10.2003 

teme3.jpg (68777 bytes) Motorový vůz ř. 810 za zastávkou Temelín. Trať je zde přeložena a  rekonstruována pro těžký nákladní provoz na staveniště jaderné elektrárny.

9.5.1998

teme2.jpg (97978 bytes) Po původní trati zbyl pouze můstek v polích, ani traktory zemědělců jej nevyužívají.

9.5.1998

Počátek trati - nádraží Číčenice

10.8.2006

Jižní zhlaví stanice Číčenice, s patrnou odbočkou do Temelína. Dojem délky je značně zkreslen silným zoomem - ve skutečnosti je odbočka hodně daleko od stavědla u přejezdu.

10.8.2006

Zaústění týnské trati do Čičenic - na snímku je patrný rychlostník (cca v jedné třetině zleva) a vjezdové návěstidlo (cca v druhé třetině zleva).

10.8.2006

Po výjezdu z Číčenic trať překonává dost značné stoupání.

10.8.2006

Nástupiště lokálek vycházejících z Číčenic: vlevom směr Vodňany, vpravo Týn n/V.

10.8.2006

Pohled od nástupišť lokálek k zaústění do zhlaví + pohled na kdysi nezbytnou "topírnu" pro lokomotivy lokálek.

10.8.2006

Jednou snad zasáhl zdravý rozum: Na místě nepoužívané topírny má být jakési skladiště. Nicméně památkáři nedovolili strhnout zajímavou budovu a dosáhli toho, že stará topírna bude zrekonstruovaná pro nový účel.

10.8.2006

Dokonce snad zůstane zachované jedno stání...

10.8.2006

Jízdní řád ve formátu pdf - platný od 16.3.2020
platný od 13.12.2020

Poselství čtenářům: Autor stránky považuje jaderné elektrárny za moderní a vysoce ekologický zdroj elektrické energie. Přeje hodně zdaru hnutí Jihočeští taťkové.