Prokopáč


Dráhy
Dráhy české
Bechyňka
Tanvald-Kořenov
Vyšebrodka
úzké J.Hradec
Pacifik
Prokopáč
Orlík
denisak
Praha nákl.
Na severu Prahy
Praha - západ
TKPE
141.001
Libeň
Císařský mlýn
Podlešín
Bečov
Most u Červené
Týn a Temelín
Dívčice - Netolice
Lochovice
Bezdružice
Martinice
Česká Kamenice
vlečka Kyselka
Pitoresque
Kuchyně

Prokopské údolí je nyní chráněným územím, ale mnoho jeho romantických zákoutí vzniklo lidskou činností, dobýváním vápence, místy až bezohledným. Údolím prochází trať z Řeporyjí na Smíchov, ale kromě ní jsou v údolí patrné zbytky drážek patřících k lomům. Trať je zbytkem "uhelné magistrály" - Pražsko-duchcovské dráhy, která se přes nepřízeň terénu a konkurence obtížně dostávala do Prahy. Po jejím vyvlastnění se využily vhodnější směry a z těchto kolejí bychom se již dost těžko dostali do Slaného... a využívají se spíše pro směr Rudná - Nučice - Beroun.

Jeden z mnoha viaduktů přes Prokopský potok - tento u býv. klukovického mlýna.

Foto: S.K. 22.7.2007

Zastávka Praha-Holyně ve večerním slunci.

Foto: S.K. 22.7.2007

prok1.jpg (27266 bytes) Tento  tunel lze zahlédnout i z vlaku ČD. Není jediný, ten druhý je však zatarasený závalem.
Rok 2007: Nápis nad portálem tunelu je ještě stále čitelný...

Foto: S.K. 22.7.2007

prok2.jpg (40560 bytes) Tentýž tunel z druhé strany.
Při dobývání vápence vzniklo nové údolí a tunel zkracoval cestu pod skalním hřebenem..Z této strany jsou v ústí tunelu zachované zbytky kolejí a výhybky - na fotce nejsou patrné..
V tunelu jsou stále patrné zbytky kolejí.

Foto: S.K. 22.7.2007

prok3.jpg (57903 bytes) Kolej vpravo vedla k výše zmíněnému tunelu, kolej vlevo pokračuje zářezem do vylámaného údolí. Most vede přes trať ČD a potok, spolu sevřené mezi kamennými zdmi do úzké rokle. Podobných mostků najdete v Prokopském údolí více, ale tento je nejvíce zachovalý.
Rok 2007: z mostku zbývají pouze žalostné zbytky!

Foto: S.K. 22.7.2007

Vjezdová předzvěst před stanicí Rudná. (foceno ze silnice Jinočany - Dobříč za použití 10x zoom-u).

Foto: S.K. 2.6.2007

Větvení tratí za Rudnou - vlevo směr Hostivice, vpravo směr Beroun.

Foto: S.K. 8.5.2007

Foto: A. Káldy, jaro 1999, doplněno v létě 2007

Jízdní řád tratě 173 ve formátu PDF