Prokopáč


Dráhy
Dráhy české
Bechyňka
Zubačka
Lipenka
jhradec
Pacifik
Prokopáč
Orlík
denisak
Praha nákl.
Na severu Prahy
Praha - západ
TKPE
141.001
Libeň
Císařský mlýn
Podlešín
Bečov
Most u Červené
Týn a Temelín
Lochovice
Bezdružice
Dívčice - Netolice
Martinice
Česká Kamenice
vlečka Kyselka
Pitoresque
Kuchyně

Prokopské údolí je nyní chráněným územím, ale mnoho jeho romantických zákoutí vzniklo lidskou činností, dobýváním vápence, místy až bezohledným. Údolím prochází trať z Řeporyjí na Smíchov, ale kromě ní jsou v údolí patrné zbytky drážek patřících k lomům. Trať je zbytkem "uhelné magistrály" - Pražsko-duchcovské dráhy, která se přes nepřízeň terénu a konkurence obtížně dostávala do Prahy. Po jejím vyvlastnění se využily vhodnější směry a z těchto kolejí bychom se již dost těžko dostali do Slaného... a využívají se spíše pro směr Rudná - Nučice - Beroun.

Jeden z mnoha viaduktů přes Prokopský potok - tento u býv. klukovického mlýna.

Foto: S.K. 22.7.2007

Zastávka Praha-Holyně ve večerním slunci.

Foto: S.K. 22.7.2007

prok1.jpg (27266 bytes) Tento  tunel lze zahlédnout i z vlaku ČD. Není jediný, ten druhý je však zatarasený závalem.
Rok 2007: Nápis nad portálem tunelu je ještě stále čitelný...

Foto: S.K. 22.7.2007

prok2.jpg (40560 bytes) Tentýž tunel z druhé strany.
Při dobývání vápence vzniklo nové údolí a tunel zkracoval cestu pod skalním hřebenem..Z této strany jsou v ústí tunelu zachované zbytky kolejí a výhybky - na fotce nejsou patrné..
V tunelu jsou stále patrné zbytky kolejí.

Foto: S.K. 22.7.2007

prok3.jpg (57903 bytes) Kolej vpravo vedla k výše zmíněnému tunelu, kolej vlevo pokračuje zářezem do vylámaného údolí. Most vede přes trať ČD a potok, spolu sevřené mezi kamennými zdmi do úzké rokle. Podobných mostků najdete v Prokopském údolí více, ale tento je nejvíce zachovalý.
Rok 2007: z mostku zbývají pouze žalostné zbytky!

Foto: S.K. 22.7.2007

Vjezdová předzvěst před stanicí Rudná. (foceno ze silnice Jinočany - Dobříč za použití 10x zoom-u).

Foto: S.K. 2.6.2007

Větvení tratí za Rudnou - vlevo směr Hostivice, vpravo směr Beroun.

Foto: S.K. 8.5.2007

Foto: A. Káldy, jaro 1999, doplněno v létě 2007

Jízdní řád tratě 173 ve formátu PDF