Podlešín


Dráhy
Dráhy české
Bechyňka
Tanvald-Kořenov
Vyšebrodka
úzké J.Hradec
Pacifik
Prokopáč
Orlík
denisak
Praha nákl.
Na severu Prahy
Praha - západ
TKPE
141.001
Libeň
Císařský mlýn
Podlešín
Bečov
Most u Červené
Týn a Temelín
Dívčice - Netolice
Lochovice
Bezdružice
Martinice
Česká Kamenice
vlečka Kyselka
Pitoresque
Kuchyně

Na začátku 70-tých let jsem při svých cestách do Karlových Var viděl za Hostivicemi podivný triangl. Jaksi mi neseděl stavební styl, zcela jiný, než na tratích v okolí. Že tento triangl je součástí "železniční objížďky" lze celkem snadno vyčíst z mapy - objíždí se západní část ruzyňského letiště. Triangl leží na trati Podlešín - Hostivice (ČD 121).

Foto S.K. 1.5.2005

Středokluky v červnu 2006. Osobní doprava se již 2 roky nekoná, ale na trati panuje čilý ruch. Jednu z důležitých komodit, dopravovaných drahou, je vidět na obrázku.
Za zmínku stojí: levá kolej je odjezdová, zařazením "angličana" na koleji vpravo se získalo vhodné zaústění vlečky z letiště.

Foto S.K. 17.6.2006

Při pohledu na druhou stranu je dobře vidět, jak trať - nyní vlečka na letiště - původně pokračovala. Vpravo odbočuje "objížďka" kolem letiště.

Foto S.K. 17.6.2006

Základ této stránky vzniknul 8.5.2003, při jedné z vycházek za historickými památkami Okoř a Budeč. Od té doby byla stránka několikrát doplňována. Výchozím oné trasy v roce 2003 byla stanice Noutonice.

Foto S.K. 8.5.2003

U staniční budovy vyrostl za dobu existence trati mohutný strom...

Foto S.K. 8.5.2003

Jarní zátiší - železniční přejezd u Noutonic.

Foto S.K. 8.5.2003

Z roviny na sever od Prahy se dráha noří do údolí Zákolanského potoka důmyslným obloukem přes jedno z bočních ůdolí. Po tomto mostě u Starého mlýna (mezi Okoří a Kováry) překříží cestu a Zákolanský potok...

Foto S.K. 8.5.2003

V roce 2005 se most dočkal rekonstrukce a opravy prostředního pilíře. Doufejme, že toto je důvod - a pouze dočasný - zastavení osobní dopravy na trati.

Foto S.K. 15.10.2005

Při pohledu na most v roce 2006 srdce zajásá: je jako nový! Proč se ale opravuje most na trati se zastavenou osobní dopravou? Odpověď nejspíš dává obrázek stanice Středokluky na začátku stránky.

Foto S.K. 17.6.2006

Při pohledu na most po dokončené opravě jednoho napadá, jak to měli naši předkové snadné - o co snáze se dráha fotila, když byla nová - a příroda se s ní ještě tolik nekamarádila!

Foto S.K. 17.6.2006

030508Zakolany1.jpg (559184 bytes) ... a dále pokračuje údolím až do Zákolan. Ne mnoho měst se může pochlubit dvěma železničními zastávkami. Zákolany ano.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Zakolany3.jpg (568461 bytes) Nedaleko centra následuje křížení s tratí 093 Kladno - Kralupy nad Vltavou. Snažím se do objektivu natlačit všechny železniční artefakty: pískáček, rychlostník, závory a samozřejmě most.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Zakolany4.jpg (576529 bytes) Projdu pod mostem k zastávce na Kralupské trati -  a víte, že to taky není špatný?

Foto S.K. 8.5.2003

Z trati Kralupy - Kladno ještě i v roce 2006 odbočuje sjízdná - i když nepoužívaná - vlečka....

Foto S.K. 17.6.2006

...do areálu s nejasným využitím a budoucností.

Foto S.K. 17.6.2006

030508Kolec.jpg (524319 bytes) Když už jsme zde, chci se podívat k podlešínskému viaduktu. Cestou zastavujeme v obci Koleč, kde u nádraží stojí vodárna jako z pohádky o čarodějnici.

Foto S.K. 8.5.2003

V roce 2006 stojí vodárna v nezměněné podobě - byť více skrytá pod vegetací - ale bývalá stanice přišla o všechny dopravní i manipulační koleje s výjimkou průběžné - a tak stanice Koleč zůstává stanicí snad už jen podle jména - vždyť tam už nic nestaví a dieselové lokomotivy vodu z vodárny nepotřebují!

Foto S.K. 17.6.2006

Železniční přejezd před obcí Třebusice: mechanické závory jsou nahrazeny světlovým automatem, bývalá vechtrovna teď patří mysliveckému spolku - a tak s trochou nostalgie fotím přežitek časů minulých.

Foto S.K. 17.6.2006

030508Podlesin2.jpg (537345 bytes) A zde je: podlešínský most. To už je ale na trati 110 Kralupy nad Vltavou - Most. Pod mostem jsou patrny zbytky tratě Zvoleněves - Vinařice - Kladno. Část Zvoleněves - Vinařice byla zrušena někdy v létech 80-tých.
Na konci mostu není na obrázku moc vidět mechanické odjezdové návěstidlo a v pozadí nádraží Podlešín.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Podlesin5.jpg (525699 bytes) Železniční pánbů nás má rád: sice jsem už slezl ze svahu, ze kterého jsem pořizoval předchozí snímek, ale posílá nám na viadukt zajímavou barevnou kreaci brejlovce s nákladem.
V září 2003 vyšel v časopisu Dráha článek P.Čápa: Remotorizované lokomotivy řady 752, ze kterého vyplývá, že ta "zajímavá barevná kreace" je právě 752.001. Holt, chodí štěstí dokola, .....

Foto S.K. 8.5.2003

030508Podlesin4.jpg (165859 bytes) Nádraží v Podlešíně má charakter předválečného horského hotýlku.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Podlesin3.jpg (179506 bytes) Zajímavé je zhlaví ve směru na Slaný: jak to stavědlo pod kaštany, tak mechanické odjezdové návěstidlo.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Zvoleneves1.jpg (187288 bytes) Zaskočíme ještě do Zvoleněvsi. Někde z tohoto zhlaví odbočovaly koleje na Vinaříce.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Zvoleneves2.jpg (156771 bytes) Cukrovar ve Zvoleněvsi již rozsáhlé vlečkové kolejiště nepoužívá: nicméně je pěkně opraven a v kolejišti zůstala malá remízka pro posunovací stroj.

Foto S.K. 8.5.2003

030508Zvoleneves3.jpg (175848 bytes) A pohledem na železniční zátiší naše dnešní povídání končíme. (květen 2003)

Foto S.K. 8.5.2003

... dodejme, že Zákolany leží též na trati 093, Kralupy n.V.-Kladno
Zde zachycena lokomotiva ř. 753 na okraji Kralup.

Foto S.K. 15.10.2005

Vjezdová předzvěst v Kralupech.

Foto S.K. 15.10.2005

Otvovice
Souprava výsypných vozů OKD dopravovaná čtveřicí lokomotiv 753. V čele 753.708

Foto S.K. 15.10.2005

... a závěr soupravy.

Foto S.K. 15.10.2005

Stanice Zákolany na trati Kralupy - Kladno

Foto S.K. 15.10.2005

... a ještě kousek dál - stanice Brandýsek.

Foto S.K. 17.6.2006

Text a foto: S.Káldy 8.5.2003
Doplněno 23.10.2005
Doplněno 17.6.2006

zde jízdní řád tratě 121 ve formátu PDF ke dni 14.12.2003
zde jízdní řád tratě 121 ve formátu PDF ke dni 14.12.2004
jízdní řád tratě 110