Polemika


Dráhy
Dráhy české
Praha nákl.
Polemika
Z Libně ...
Žižkov n.n.
Žižkov n.n. 2009
Rokytka
Z Uhříněvsi do Libčic a zpět.
Nákladové nádraží naposledy

From: Ing. Stehlík [stehlik@mdcr.cz]
Sent: 11. července 2000 10:55
To: murko@volny.cz
Subject: Žádost o opravu textu na vaší webové stránce

V textu o pražských spojkách máte hrubé chyby - zeměpisné i historické.
Z Prahy Malešic vedou východním směrem tři tratě - nejstarší jednokolejná
přes tunel do Prahy Libně. Ta byla postavena v letech 1. světové války
italskými zajatci a otevřena cca v roce 1919. Další jednokolejná trať vede
do nákladového nádraží Praha Žižkov a byla otevřena spolu s novým nákladovým
nádražím cca v roce 1936. A teď zásadní chyba - dvojkolejka z Prahy Malešic
vede do Prahy Běchovic a nikoliv jak uvádíte dokonce dvakrát do Prahy Horních
Počernic (Tam vede dvojkolejka z Prahy Vysočan). Tato dvojkolejka byla otevřena
na podzim roku 1939 !. Nepleťte si to s tzv. jižní spojkou, která vede
z Prahy Vršovic seř.n. (čekací koleje) přes Prahu Krč do Prahy Radotína
a byla otevřena cca v roce 1964. 

Přesné historické údaje Vám může sdělit pan Schreier, výpravčí na Masaryčce,
toho času nejlepší železniční historik. 
Doufám, že uveřejněný text opravíte.
S pozdravem

Ing. Stehlík, ministerský rada.

Krátce po dohotovení této stránky jsem si přečetl článek "Z Libně do Vršovic" od Ing. Aleše Pokorného, uveřejněného v časopise Železničář, ročník 1989, číslo 5. A bylo hned jasno, že jsem se příliš spolehl na neúplné vědomosti vytažené z hlubin paměti. Čas ale neuvěřitelně kvapí, a než jsem se dostal k opravě, obdržel jsem - po právu - výše uvedenou výtku. S údaji se celkem shoduji, až na 3 tratě vedoucí z Malešic směrem východním. Totiž: spojka na nákl. nádraží Praha Žižkov vede směrem severozápadním, spojení do Libně téměř přímo na sever a ta spojka do Běchovic vede na východ.

Panu radovi děkuji za připomínky a vám všem ostatním se omlouvám.
Těším se na vaše další připomínky.

Saša
murko@volny.cz

 
PHA000428E.jpg (41674 bytes) Jako odškodnění si dovoluji uvést fotku posunujícího kocoura z nákladového nádraží Žižkov.