Z Uhříněvsi do Libčic a zpět.


Dráhy
Dráhy české
Praha nákl.
Polemika
Z Libně ...
Žižkov n.n.
Žižkov n.n. 2009
Rokytka
Z Uhříněvsi do Libčic a zpět.
Nákladové nádraží naposledy

V současnosti je nákladové nádraží Žižkov odpojeno od železniční sítě a develotrům se jej asi podařilo definitivně schvátit. Pokud se však podíváme na charekter nákladní dopravy na trati 090, je zřejmé, že současným trendem nákladní dopravy na železnici je kontejnerizace. Na začátku 3. tisíciletí vyrostlo - opět na okraji Prahy, v Horních Měcholupech - velké kontejnerové překladiště na místě bývalého překladiště stavebního materiálu pro Jižní Město. Překladiště spravuje firma Metrans, která se vyvinula v důležitého nákladního dopravce s flotilou 40 výkonných elektrických lokomotiv TRAXX firmy Bombardier.

Protože firma dopravuje denně několik kontejnerových vlaků mezi přístavy u Severního moře (zejména Hamburk a Rotterdam) a výše zmíněným překladištěm, vzrostl i význam a zatížení trati od Holešovic, přes Libeň a Hostivař až do Uhříněvsi, kam je vlečka z překladiště zaústěna.

Jeden ze strojvůdců natočil pohled z kabiny cestou z Uhříněvsi do Libčic a zpět, kam zajel pro odstavené vagony. Takže si celou trasu, o které píšeme v této části webu Dráhy, můžete pěkně projet.