Praha nákl.

Dráhy
Dráhy české
Praha nákl.
Polemika
Z Libně ...
Žižkov n.n.
Žižkov n.n. 2009
Rokytka
Z Uhříněvsi do Libčic a zpět.
Nákladové nádraží naposledy
 

První verze této stránky obsahovala hrubé chyby. Čtěte ohlasy - obsahují další zajímavé informace.
The first version contained severe errors. Sorry - the discussion is in Czech only.

Historii výstavby dráhy popsal ing. Aleš Pokorný v časopise Železničář 1989/5 v článku "Z Libně do Vršovic" - včetně dobových obrázků.
The history of the building this junction is in the article of ing. Pokorny - the text is in Czech for now - but the historic photographs may be interesting.

   Za předmnichovské republiky (1919) bylo dokončeno železniční spojení Praha Libeň-horní - Malešice -  seřaďovací nádraží Vršovice.Úkolem tohoto spojení byl odklon nákladní dopravy z centra, zejména z Wilsonova (Hlavního) nádraží.
   Později bylo zprovozněno Nákladové nádraží Žižkov (1936 - připojené do stanice Malešice),  dvoukolejnou tratí byly spojeny nádraží Malešice a Běchovice(1939) a byla vybudována jednokolejná spojka z Malešic do Hostivaře . Trať byla elektrizována v roce 1951. 
   Někdy v létech šedesátých (1964) byla tato soustava rozšířena o spojení z Vršovic přes Krč a Most inteligence do Radotína.
   Ačkoliv v Praze, vede spojka Praha Libeň-horní - Hostivař hezkou krajinou a je na ní několik zajímavých železničních staveb. Již delší dobu jsem pomýšlel na, že si tento úsek projdu. Následující forky jsem pořídil na apríla roku 2000.

At the end of World War I (1919) was build the cargo railway on east edge of Prague (from Liben to Vrsovice) in order to make the center of the town free from freight trains. Later was build cargo terminal on Zizkov (1936), junction Malesice -  Hostivar (?) and the connection Malesice -  Bechovice(1939) . In the year 1951 was the railway electrified. In 1964 was built the connection from Vrsovice to Radotin on south-west.
   Jako obvykle: kliknutím na obrázek vlevo jej zvětšíte na velikost 800x600 pix.

Poznámka 13.1.2021: Postupem času došlo k významným změnám. V rámci osobní dopravy v rámci ROPID byla zavedana nejdříve linka, tz. tangenta po tratích na východním okraji prahy: Roztoky - Libeň, později o víkendech prodlužovaná až do Hostivaře, to již jako "Městská linka" (ML). V roce 2013 zavádí zkušební provoz Arriva. Z původního záměru Kralupy n.V. - Masarykovo nádraží - Benešov zůstalo jen rameno Kralupy - M.nádraží.
http://udalosti.wz.cz/130923Arriva/
http://udalosti.wz.cz/131213LastArriva/
K jistému vzepjetí dochází v roce 2016, kdy Arriva jezdí ve své režii mezi Praha hl.n a Benešovem (přes Praha-Vršovice). Až v prosinci 2018 vyjíždí Arriva na linku nově označenou S49, Roztoky - Praha Holešovice - Praha Libeň - Praha Hostivař, už jako dotovaný dopravce, který na kraji vyhrál tendr pro tuto trať. Navíc. v jizdním řádu se objevuje trať 091, Kralupy n.V. - Praha Hostivař.

Mezitím také přebírá veškerou kontejnerovou dopravu z Německa do terminálu v Horních Měcholúpech (přípojná stanice Praha Uhříněves) firma Metrans se svou flotilou lokomotiv Traxx řady 386
 

pha000401B.jpg (52893 bytes) Zde začínáme: východní zhlaví Praha Libeň-horní. Pantograf uhání směrem na Kolín, naše trať přechází vysokým mostem přes Rokytku a stáčí se na jih.

Here we begin: the EMU goes direction to Kolin, the freight track crosses the Rokytka creek on the high bridge.

pha000401C.jpg (28419 bytes) Jsme asi 100m dále, ovšem cca 1,5km proti proudu Rokytky, které obchází návrší v levé části obrázku dlouhým obloukem. Jak vidíte, trať byla připravena na dvoukolejný provoz, ale pokud si pamatuji, na obrázku v publikaci "Kniha o železnici" z předmnichovské republiky byl také jenom jeden most pro jednu kolej.

Only 100 m from previous place, and the track crosses Rokytka again. The bridge for the second rail was never established.

pha000401A.jpg (38957 bytes) Ve výše uvedené publikaci byl obrázek zabírán zhruba z tohoto místa, ale ty stromy tam nebyly.

Another viow to the bridge.

Most přes Rokytku s 475.111 dne 8.4.2000

Bridge over the Rokytka creek with 475.111 on April the 8th 2000.

 PHA000408G.jpg (54994 bytes) To samé místo, ten samý den: 121 se soupravou plošinových vozů

The same place, the same day: locomotion 121.

PHA000408E.jpg (42634 bytes) Lokomotiva řady 123 vyjíždí směrem na Kolín, nákladová spojka vede vlevo.

The 123 locomotion on direction Kolin, the cargo railway to Malesice stays left.

pha000401D.jpg (63528 bytes) Z vysokého náspu s mostem přes Rokytku se trať noří do tunelu pod kopcem Tábor. Nejdřív však podjedeme výpadovku na Kolín. Ten nadjezd je rovněž dimenzován velkoryse: pro čtyřproudovou silnici - ovšem, ta už tady asi nepovede....
Vpravo od kolejí je vjezdové návěstidlo stanice Malešice.

The tunnel under the Tabor hill.

pha000401E.jpg (65860 bytes) Toto je ústí tunelu z jižní (Malešické) strany. Stojím na druhé koleji a ačkoliv koleje vedou odnikud nikam, nikomu těch pár metráků kolejí nechybí...

The south mouth of the tunnel.

pha000401G.jpg (46503 bytes) Panoramatický pohled z přejezdu nad zhlavím stanice Malešice směrem k tunelu. Je zřetelně vidět, jak byla kdysi druhá kolej zaústěna. Dvoukolejka vpravo vede do Běchovic, kolej vlevo na Nákladové nádraží Žižkov.

The direction right to Bechovice, straight one to the tunell under the Tabor hill, direction left to cargo terminal Zizkov.

Dolní Počernice, 31.12.2005 - trať z Běchovic směr Malešice....
pha000401F.jpg (53285 bytes) Ačkoliv je sobota, panuje zde poměrně čilý ruch. Na čele nákladních vlaků lze spatřit kde-co. Zde táhne soupravu vagónů na přepravu os. automobilů dvojice 141.033 + 141.027 (ex. E499.1)

The northen end of the Malesice station. The 141.033 + 141.027 (ex. E499.1) depart to Hloubetin.

pha000401H.jpg (62300 bytes) Stanice Malešice - severní zhlaví. 363.077 najíždí na soupravu vagónů s cementem na postrk.

The station Malesice with the E-lok 363.077.

pha000401I.jpg (54844 bytes) Stanice Malešice - šestikolák s dlouhým uhelným vlakem.

The E-lok 181 in the station Malesice.

pha000401J.jpg (46207 bytes) Kocour (čmeláček) 742 stojící ve stanici Malešice.

The diesel 742 (the Cat) in Malesice.

pha000401K.jpg (53504 bytes) Pohled z Černokostelecké ulice na jih od nádraží Malešice. V pozadí paneláky sídliště Skalka - Hostivař je nedaleko.

The south end of the Malesice station.

PHA000402E.jpg (72671 bytes) 3 koleje od Malešic se větví: 2 doprava odbočují na Krč/Vršovice (další větvení u stavědla IX), 1 doleva do Hostivaře.

The fork of the three rails from Malesice. The two to right direction Krc/Vrsovice, the one left, direction Hostivar.

PHA000402B.jpg (62836 bytes) Dvoukolejka Hostivař - Vršovice uzavírá triangl, ve kterém se rozprostírá divočina. Zlé jazyky tvrdí, že mokřina před námi je bohatým rejdištěm vzácných obojživelníků - nikdo je zde neruší. (Spojka Malešice - Hostivař v pozadí.)

The two rails-track from Vrsovice to Hostivar closes the west side of the triangle.

PHA000402I.jpg (52580 bytes) Hostivařská strana trianglu - vlevo směr Vršovice, vpravo Malešice.

The view from the Hostivar side: left the rails to Vrsovice, right to Malesice.

PHA000402F.jpg (67630 bytes) Humor ČD.
PHA000402G.jpg (56480 bytes) Vjezdová návěstidla nádraží Hostivař: Prostřední návěstidlo je umístěno na krakorci - to se již moc neužívá.

Entry to Hostivar station.

PHA000402C.jpg (58363 bytes) Triangl na straně Zahradního města (stavědla IX).
Na nadjezdu trať Vršovice - Hostivař s osobákem do Benešova.

On the bridge the train from Vrsovice to Hostivar and further on Benesov.

PHA000402D.jpg (65817 bytes) 363.060
PHA000402A.jpg (50989 bytes) Stavědlo IX - čekající 181.026+181.060+181.137
Z tohoto stavědla lze poslat vlaky z Malešic do Krče nebo na Vršovické  seřadiště. Směr z Hostivaře lze nasměrovat přes Strašnice - zastávka do Vršovic nebo na Vršovické seřadiště.
Z Krče do Hostivaře to jde pouze úvratí přes Malešice.

Number IX junction - the directions west: Krc/Radotin and Vrsovice, the diresctions east: Malesice and Hostivar.

 
Jízdní řád trati 091: od 13.12.2020

 

Dráhy české Praha nákl. Polemika Z Libně ... Žižkov n.n. Žižkov n.n. 2009 Rokytka Z Uhříněvsi do Libčic a zpět. Nákladové nádraží naposledy