Dívčice - Netolice


Dráhy
Dráhy české
Bechyňka
Tanvald-Kořenov
Vyšebrodka
úzké J.Hradec
Pacifik
Prokopáč
Orlík
denisak
Praha nákl.
Na severu Prahy
Praha - západ
TKPE
141.001
Libeň
Císařský mlýn
Podlešín
Bečov
Most u Červené
Týn a Temelín
Dívčice - Netolice
Lochovice
Bezdružice
Martinice
Česká Kamenice
vlečka Kyselka
Pitoresque
Kuchyně

Tato dráha je typickou jihočeskou lokálkou. Nenalezneme na ní žádné velké umělé stavby a nevyniká ani zvláštnostmi provozu. Jedině snad: v jakémsi prastarém "Železničáři" jsem nalezl fotku smíšeného vlaku sestaveného z "Hurvínka" a čtyřosého vysokostěnného vozu.
Když jsem se do tohoto kraje pod Blanským lesem dostal, neodolal jsem a pořídil několik foto.

Saša Káldy, srpen 2006
s.k@tiscali.cz

Krajina na znamení 12.srpna 2009

Několik fotek ze dne 7.srpna 2020:

 
Jízdní řád ve formátu pdf - platný od 16.3.2020
platný od 13.12.2020