Za plotem zemědělského zásobovacího a výkupního podniku koleje definitivně končí.
Foto: S.Káldy, srpen 2006