Výtopna pro stroje lokálky stála v Netolicích.
Foto: S.Káldy, srpen 2006