Odbočení netolické trati (před stavědlem)
Foto: S.Káldy, srpen 2006