Zaústění netolické trati
Foto: S.Káldy, srpen 2006