Jedna z mála zastávek na trati: strážní domek byl prodán k bydlení.
Foto: S.Káldy, srpen 2006