740.721 s pracovním vlakem vjíždí do stanice Dívčice
Foto: S.Káldy, srpen 2006