Železniční stanice Dívčice, osobní vlak vede 242.265
Foto: S.Káldy, srpen 2006