Manipulační kolej a nakládací rampa zastávky Holečkov se zřejmě dříve využívaly k dopravní obsluze nedalekého hospodářského dvora Rábín
Foto: S.Káldy, srpen 2006