Lochovice


Dráhy
Dráhy české
Bechyňka
Tanvald-Kořenov
Vyšebrodka
úzké J.Hradec
Pacifik
Prokopáč
Orlík
denisak
Praha nákl.
Na severu Prahy
Praha - západ
TKPE
141.001
Libeň
Císařský mlýn
Podlešín
Bečov
Most u Červené
Týn a Temelín
Dívčice - Netolice
Lochovice
Bezdružice
Martinice
Česká Kamenice
vlečka Kyselka
Pitoresque
Kuchyně

Trať 172 ČD, která vznikla jako soukromá místní dráha, postavená společností Místní dráha Zadní Třebáň - Lochovice se zemskou garancí. Doprava byla zahájena 30.8.1901. Provozovatelem byla do r.1918 KkStB, od roku 1918 ČSD a v roce 1925 byla dráha postátněna. K návštěvě dráhy mě pohnula stará fotka s odjezdovými návěstidly na krakorci. Jak to asi vypadá dnes? A jak by vypadal na této trati parní vlak?

Železničář, ročník 1989, číslo 9:
Neobvyklá technická zajímavost se dochovala v provozu v ŽST Lochovice. Je jí dvojice mechanických odjezdových návěstidel na návěstním krakorci na severním zhlaví stanice.

Foto: Pavel Čáp

DSCF0289.JPG (36291 bytes)

Je 2.května 2004. Krakorec s mechanickými návěstidly již není tam, kde býval - těsně před domkem s eternitovou střechou až po zem. Krakorec byl cca v roce 1999 snesen a nahrazen novou technikou.

DSCF0290.JPG (42685 bytes)

Takto vypadají odjezdová návěstidla dnes.

vjezd.jpg (34101 bytes)

Vjezdová návěstidla na severním zhlaví ŽST Lochovice. Červený trojůhelník upozorňující na návěstidlo na druhé straně koleje zůstal z dob minulých.

DSCF0295.JPG (37877 bytes)

Na jižním zhlaví je malé depo, v současnosti využívané pro stání a zbrojení vozů 810.

DSCF0301.JPG (31146 bytes)

Lokálka do Zadní Třebáně křižuje silnici na severním okraji obce. Předtím však po tomto příhradovém mostě překoná malý vodní tok.

DSCF0291.JPG (846559 bytes)

842.030 vede rychlík ze Zdic do Českých Velenic.

DSCF0292.JPG (51830 bytes)

810.029, probuzený z letargie, připravuje se na jízdu do Zadní Třebáně.

DSCF0298.JPG (845884 bytes)

810.073 přijíždí ze Zdic.

DSCF0302.JPG (850882 bytes)

Výše uvedené 810-ky s přívěsem 010 nastupují ke stoupání směrem na Zadní Třebáň.

Liten040508a.JPG (30373 bytes)

26,4 km dlouhá trať neoplývá vláštními železničními stavbami. Ale přece: stanice Liteň je úvraťová.

Liten040508b.JPG (45039 bytes)

810.029 míjí úvraťovou výhybku směrem na Lochovice. Kolej vlevo vede do Zadní Třebáně.

ZTreban040508a.JPG (43118 bytes)

...a jsme na druhém konci tratě: Zadní Třebáň. Zde se naše trať připojuje k hlavní trati 170 Praha - Plzeň.

ZTreban040508c.JPG (48205 bytes)

Severozápadní zhlaví: Dobře patrné odbočení tratě na Lochovice.

ZTreban040508b.JPG (28253 bytes)

Pozůstatek parního provozu: popelová jáma a torzo vodního jeřábu.

 

... a na závěr ještě JŘod 13.12.2020

Text a foto Saša Káldy
duben 2004
mailto:s.k@tiscali.cz