Trakční zařízení


lipenka fotoalbum stroje řada 113 elektrifikace zvláštní jízdy konec provozu 1500V ss epilog provoz 25kV literatura místní názvy

Elektrickou energii pro dráhu zajišťovala vodní elektrárna v Horním Mlýně (Zastávka Horní Mlýn = nyní Herbertov). 2 dynama poháněla Francisova Turbína. Měly výkon 100kW a při 950 otáčkách-min. dodávaly elekřinu o napětí 1280V. K vyrovnávání napětí soužila akumulátorová baterie o kapacitě 148Ah. Při nedostatku vody ve Vltavě posloužil parní stroj. Napětí v trolejovém vedení bylo 1200 V.
Trakční vedení bylo zavěšeno na dřevěných sloupech s klasickými rakouskými výložníky. Výjimkou byla stanice Rybník, kde byly stožáry trakčního vedení ocelové. Ke zlepšení zásobování proudem sloužilo vedení posilovací, k zajištění provozu telefonní.

MBo1.jpg (20128 bytes) Loučovice, zrušená vlečka papírna

Foto: M.Boháč 12.5.1996

V prvních poválečných letech postihly oblast živelné katastrofy. Přívaly vod kromě dalších škod zničily část tratě mezi Lipnem a sv. Prokopem, takže provoz v tomto úseku musel být 6.2.1946 - 20.3.1946 a 29.12.1947 - 10.3.1948 zastaven. V lednu 1947 zničil elektrárnu v Horním Mlýně požár. Provoz musel být zajištěm parními lokomotivami a elektrickými vozy. Parní provoz trval až do září 1948, kdy byla ve Vyšším Brodě vybudována měnírna se rtuťovými usměrňovači AEG.

V létech 1951 - 1956, když se stavěla lipenská přehrada, byly dřevěné stožáry vyměněné za ocelové. Byly zřízeny nové měnírny u stanice Rybník (?) a ve stanici Vyšší Brod - klášter a napájecí napětí změněno na 1500V ss.

Trakční měnírna byla umístěna na trati Rybník - Lipno v žst. Vyšší Brod Klášter. Byla napájena z energetické sítě připojením na přímo sousedící rozvodnu 22 kV JČE. Na trakční vedení byla měnírna připojena dvěma vývody Napaječem 1 a Napaječem 11. Trakční měnírna byla řešena pro místní ovládání.

V roce 1973 byla provedena v měnírně přestavba usměrňovačů na křemíkové diody. 10.1.1974 byly dány do pravidelného provozu dva usměrňovací agregáty po 1,65 MW - 1650 V, v šestipulsním můstkovém spojení s přímým chlazením křemíkových diod vzduchem. Trakční měnírna byla řešena jako kobková.

7.6.2001 byl oficiálně zahájen elektrický provoz na trati České Budějovice - Horní Dvořiště. Zajímavostí elektrizace je provedení trolejového vedení v žst. Rybník, kde jsou do jedné stanice zaústěna trakční vedení dvou napájecích soustav - od Lipna nad Vltavou stejnosměrná 1,5kV a od Horního Dvořiště a Omlenic střídavá 25kV, 50Hz. Původní projekt sice počítal s tím, že se trať Rybník - Lipno nad Vltavou bude rekonstruovat na střídavý systém včetně výstavby napájecí stanice v Lipně nad Vltavou a spínací stanice ve Vyšším Brodě a Rybníku, ale jak už to chodí, o všem rozhodly finance, takže se hledalo jiné řešení. Tím v Rybníku vznikla podélně rozdělená styková stanice. Staniční koleje 7, 9 a 11 mají trolejové vedení zavěšeno na samostatných branách a je určeno pro stejnosměrný systém. Vedení nad zbývajícími kolejemi (č.1, 3, 5 a 2, 4) je také na samostatných branách, ale pro střídavý systém. Kolejové spojky mezi oběma systémy jsou bez vedení. Izolace trolejového vedení je v celé stanici provedena pro střídavý systém 25kV, 50Hz, takže stávající stejnosměrná část stanice je připravena k přepnutí.

lpn01101404.jpg (57481 bytes) Rok 2001: elektrizací trati do Rakouska vzniká další "přechodová" stanice. Zde se stýkají soustavy 1500V ss a 25kV/50Hz. Severní zhlaví, vlevo pokračují koleje směrem na Vyšší Brod (za dob monarchie Hohenfurth), vpravo na České Budějovice.
lpn01101406.jpg (60286 bytes) Jižní zhlaví. 3koleje pod bránami vpravo pod napětím 1500V ss, ostatní vlevo 25kV/50Hz. Aby to nebylo tak jednoduché, (rak)ušáci jezdí na 15kV/16 2/3Hz.
Změna byla vynucena postojem ochránců přírody na česko-rakouském pomezí. Nová napájecí stanice pro příhraniční úsek hlavní trati z Českých Budějovic do Rakouska nebyla povolena. Nabídlo se řešení využít napájecí stanice ve Vyšším Brodě - klášteře - no a to si vynutilo přeměnu napájecí soustavy na Vyšebrodce...
17.10.2003 byl oficiálně ukončen provoz proudové soustavy 1,5kV/ss. Ukončení přestavby na 25kV/50Hz bylo naplánováno na rok 2005.
... a opět jižní zhlaví stanice Rybník. Zde byly nějaké oddělené proudové soustavy? (24.4.2005)