Lipenka


lipenka fotoalbum stroje řada 113 elektrifikace zvláštní jízdy konec provozu 1500V ss epilog provoz 25kV literatura místní názvy další zdroje
Čertova stěna

Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem bylo vždy v Čertových proudech úzké místo vodní dopravy po Vltavě. Přes balvany a peřeje nemohly projíždět vory, ba dokonce nebylo možné plavit ani samotné klády či polenové dříví. Koryto řeky zde bylo jednoznačně nesplavné. Vltavským údolím však cesta procházet musela a musela být i náležitě výkonná - to věděli už ve středověku. Koncem 19 století se konečně počalo uvažovat o železničním spojení a roku 1893 předložil ing. Křiřík projekt meziměstské elektrické dráhy, spojující Zarttlersdorf (dnes Rybník) a Lippnerschwebe (dnes Lipno). Projekt však byl úřady zamítnut jako nereálný. Stavba se přece jen o pár let uskutečnila. Koncesi obdrželi Bruno Pammer, opat kláštera ve Vyšším Brodě a Ernst Porak, průmyslník z Loučovic. Doprava na trati byla zahájena 17.12.1911. Za půl roku, 1.7.1912 převzalo řízení provozu na účet vlastníka ředitelství státních drah v Linci.

V roce 1918, 5. listopadu převzalo řízení ředitelství drah v Plzni. Dráha byla opět převzata rakušany 16.11.1918, aby za pomoci vojska definitivně přešla do českých rukou 3.12.1918. Status quo byl potvrzen mírovými smlouvami ze Saint-Germain-en-Laye 10.9.1919 (přišel hajný a všechny nás vyhnal).
Více o těchto událostech naleznete na tomto hyperlinku.

Po záboru českého pohraničí, v létech 1939 - 1945 převzali provoz říští němci. Zvýšený provoz si vyžádal zavedení nových vozidel.

Do roku 1956, během stavby lipenské přehrady, byla všechna předválečná a válečná vozidla vyřazena, napětí zvýšeno na 1500V ss a na trati ovládla provoz vozidla nová (více v části stroje). Od stanice Loučovice bylo změněno trasování. Původní nádraží na pravém břehu Vltavy bylo zrušeno a trať prodloužena po levém břehu pod budovanou hráz.

V roce 2001 přestala být trať osamoceným elektrifikovaným ostrůvkem, když byl zahájen elektrický provoz mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Původně to vypadalo, že stejnosměrný provoz zůstane zachován a přestavba trati na systém 25kV/50Hz se odloží z finančních důvodů.

Jenomže: vyvstala potřeba napájecí stanice pro elektrifikovanou hlavní trať z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Novostavbu však bylo když ne nemožné, tak alespoň dost obtížné prosadit na území šumavského národního parku... Bylo proto rozhodnuto využít měnírny ve Vyšším Brodě - no a tím pádem se musela změnit i proudová soustava lokálky.

17.10.2003 bylo slavnostně vypnuto elektrické napájení úseku Rybník - Vyšší Brod-klášter a zahájena přestavba trati na soustavu 25kV/50Hz. (viz stránka konec provozu 1500V ss.)

...a 17.6.2005 byl "střídavý" provoz slavnostně zahájen na celé trati (provoz 25kV).

Jízdní řád tratě 195 ve formátu PDF - pro rok 2021


další linky:

dráhy české dráhy zubačka bechyňka elektrizace Slezských drah Kandó 50Hz

km 22 ve stanici Lipno

elektrárna Vyšší Brod