Dráhy české


Dráhy
Nové přírůstky
Dráhy české
Události
Zahraniční
drahy.unas.cz
Bejvávalo
Jiné www
Ž-dostavení

bulletRád se toulám kolem železnic. Mám rád atmosféru nádraží, fascinuje mě "genius loci" drah, které už nejsou tak důležité, jak kdysi byly... Přesto přetrvávají. V torzech, v pozůstatcích, v artefaktech. Jako svědectví o touhách, snech, snažení i neúspěchů a zklamání našich předků.
Dokázali bychom shromáždit lidi, kteří neumějí číst a psát, dát jim krumpáče, lopaty a kolečka a vysvětlit jim, zorganizovat je a dokončit velké technické dílo?
 
BCH990815B.jpg (52536 bytes) Dráha Tábor-Bechyně.
Jedna z prvních normálněrozchodných drah s elektrickou trakcí v rakousko-uherské monarchii.
Zubačka.
Dráha Tanvald - Kořenov (-Harrachov) nikdy nepostrádala výjimečná technická řešení k překonání přírodních překážek.
Lipenka.
Elektrická dráha Rybník - Lipno.
Jindřichohradecké úzké
030816SZV03b.jpg (77380 bytes) 201, 212, 014 Posázavský Pacifik.
Původní stránka Rataje vplynula do nového webu - fotografie z celého Posázavského Pacifiku!
Koňka - Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec
Již odedávna se pro dopravu soli z horního Rakouska do Čech používala cesta z Lince do Českých Budějovic a dále do Prahy. K usnadnění dopravy se později začalo využívat vodních toků. Již v 18. století byly uskutečněny dílčí projekty pro usnadnění plavby po Vltavě (zesplavnění Svatojanských proudů). Vodnímu spojení mezi Dunajem a Vltavou však bránily pohraniční hory.
Prokopáč.
Prokopské údolí je nyní chráněným územím, ale mnoho jeho romantických zákoutí vzniklo lidskou činností, dobýváním vápence, místy až bezohledným. Údolím prochází trať z Řeporyjí na Smíchov, ale kromě ní jsou v údolí patrné zbytky drážek patřících k lomům
PIC00007.jpg (40635 bytes) Vlečka na Orlík.
Před třiceti lety, v roce 1964 byla na řece Vltavě dokončena výstavba vodního díla Orlík.Ve druhé polovině roku 1956 byly zahájeny práce na stavbě železniční vlečky dlouhé 16 km, do těsné blízkosti přehradní hráze. Počátkem jara 1997 byla snesena.
Denisovo nádraží.
V dobách tuhé normalizace, když výbor nejmoudřejších rozhodl, že nejlepším místem pro dálniční průtah Prahou je centrum, padlo rozhodnutí o zrušení nádraží Praha Těšnov.
Pražské nákladové spojky.
Za předmnichovské republiky bylo vybudováno železniční spojení Praha Libeň-horní - Malešice - Hostivař, spolu s velkým seřaďovacím nádražím ve Vršovicích.
Praha - západ

...ahoj, tratě na západ od Prahy jsou též mým (trochu) koníčkem, hlavně mám slabinu pro semering a Pražsko-duchcovskou. Nejzajímavější dění je dnes na Pražsko-duchcovský v úseku Podlešín - Středokluky (hlavně díky letišti). ..

Na severu Prahy.
Základem pro stavbu dráhy Praha - Drážďany se stala rakousko - saská smlouva z roku 1842. První úsek, z Prahy do Lovosic, byl otevřen 1.10.1850, úsek z Lovosic do stanice Podmokly 1.4.1851.
TKPE (070 a 092 ČD)
86 km dlouhá dráha, která překračuje tři řeky: Vltavu, Labe a Jizeru.
Libeň
Záběry jsem pořídil 13.2.2004 mezi 15:00 a 15:47 během dlouhého čekání na průjezd druhého "Pendolina" ČD. Na libeňském zhlaví je docela rušno, a tak jsem si dlouhou chvíli krátil fotografováním známých strojů...
Opět mimořádná opatření a opět musí vypomáhat stará dobrá 141.001!<br>13.5.2009 07:30 141.001
Prototypovou 141.001 - tu s kulatými okénky - potkávám mezi Hlavním a Vršovicemi častěji.
Císařský mlýn
Na počátku tisíciletí se stav vlečky značně zhoršoval, na kolejích přibývalo nejen kamení, ale i napadané větve, ba i celé kmeny. V roce 2004 byly koleje opět vyčištěny - a to je moment pořízení fotografií zajímavého technického díla.
121 Podlešín - Hostivice
půvabná lokálka + technická památka: podlešínský most
Bečov. Malé, ale půvabné město na dráze Karlovy Vary - Mariánské lázně. Současně výchozí stanice odbočné trati do Rakovníka přes Žlutice.
Most u Červené nad Vltavou
Mnoha mužů věda/ mnoha mužů píle,/  mnoha mužů znoj,/ vytvořily dílo,/ vznešených krás/ ku poctě Vás i nás.
Základ v hrudi mocných skal/ cement žulu upoutal,/ hřeby pevny, ocel tuh,/ vzdoruj bouři, chraň Tě bůh."
192 Mezi Týnem a Temelínem.
Od Temelína musí trať na krátkém úseku klesnout až k Vltavě. Klesání dosahuje až 20 promile.
200, 172 Lochovice.
Stanice, která se kdysi chlubila technickou raritou: dvojicí mechanických odjezdových návěstidel na návěstním krakorci na severním zhlaví stanice.
177 Pňovany - Bezdružice
Původně jsem vůbec neměl v úmyslu tuto stránku vytvořit - na webu něco takového už dávno existuje. Nicméně za 14 překrásných podzimních dní jsem nasnímal tolik fotek, že by byla škoda se o ně s vámi nepodělit...
Dívčice - Netolice
Malá lokálka na jihu Čech - ale kdo by odolal zmáčknutí spoušti, když je krásné počasí, pěkný kraj a stroj před objektivem?
Martinice 5.3.2016
Malá zastávka při cestě do Krkonoš - ale určitě se vyplatila. Tím víc, že se proslýchá, že ty krásné mechanické semafory půjdou do pryč.
Česká Kamenice 2.4.2016
Během jízdy motoráčkem KŽC jsme se seznámili s úsekem této lokálky do Kamenického Šenova.
vlečka Kyselka 5.7.2013

Na rozkoukání na cyklovíkendu dáváme jízdu hore-dole kolem Ohře. No a tam právě vede vlečka z Vojkovic do závodu Mattoni. Jo, tu co postavil ještě starý Mattoni.

pitoresque
Na webu o Obrataňce máte v popisku k fotu zastávky Kaproun, že se  jedná o nejpitoresknější zastávku, kterou znáte. Budiž, ale znáte  např. zastávku Klínec na trati Praha Vršovice - Dobříš, nebo zastávku Kornatice- rybník na trati Rokycany - Nezvěstice, a jistě by se jich  našlo více... Tak se tedy podívejme...
Kuchyně.
Jo, a proč vlastně "kuchyně"? No, ono se tak říkalo v době páry strojvůdcovské "boudičce" - a je celkem zřejmé proč. A uznejte sami: říkat tomu "stanoviště strojvůdce" nebo "cockpit" - to není ono!